Název instituce

Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř Hradec Králové

Adresa Zdravotní ústav se sídlem
v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
Kontaktní web www.zuusti.cz
Kontaktní email
Kontaktní telefon/fax Telefon: 477 751 111, Fax: 477 751 117
Komunitní servery
Popis
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je zdravotnické zařízení, příspěvková organizace. Zřizovatelem zdravotního ústavu je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Statutárním orgánem zdravotního ústavu je ředitel, kterého jmenuje na návrh hlavního hygienika ministr zdravotnictví ČR. Právním předpisem, na jehož základě zdravotní ústav vznikl, je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů. Postavení a působnost Zdravotního ústavu je upraveno v § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a Statutem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, schváleným MZ ČR.

Oddělení biologických analýz (OBA), kde byla prováděna praxe se nachází v samostatném odděleném křídle laboratorního komplexu zkušební laboratoře Hradec Králové.
OBA má samostatné místnosti pro mikrobiologické vyšetření vod, biologie vod, potravin, sterilizátorů včetně vyšetření stěrů a trilit. Samostatná je příprava kultivačních půd, umyvárny,sterilizace skla a mikr. materiálu, dekontaminace.
Laboratoř je vybavena běžnými laboratorními přístroji a pomůckami používanými v mikrobiologii (př. mikroskop světelný, fluorescenční), laminární boxy, termostaty, anal. váhy, homogenizátory, filtračním zařízením atd.)
Mikrobiologické výstupy jdou přes laboratorní informační systém.
Pozice na mapě
Pracovníci
Ing Ivo Šrámek
email:
Vedoucí zkušební laboratoře

Přidej na TiskPřidej na OblíbenéPřidej na e-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter
 
0.18s