Název instituce

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Adresa U Nemocnice 5, Praha 2, 128 53
Kontaktní web www.lf1.cuni.cz
Kontaktní email
Kontaktní telefon/fax Telefon: +420 224 964 237 ,
Komunitní servery
Popis
Je nejproduktivnější českou lékařskou fakultou v biomedicínském výzkumu, o čemž svědčí jak počty publikací, tak počet grantových projektů a výzkumných záměrů, které jsou na fakultě řešeny.
Vědecká práce a postgraduální výuka na fakultě je soustředěna v teoretických ústavech a probíhá i na klinických pracovištích, společných s nemocnicemi a v oborových centrech. V celostátních referenčních laboratořích a centrech. Nejnověji otevřeným je Centrum pro renální osteopatii při Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN.

Výzkumná práce zahrnuje celou šíři biomedicínských teoretických a preklinických oborů a problematiku diagnostických, léčebných a preventivních metod, postupů klinických oborů lékařství a zubní lékařství.
Největší výukovou základnou 1. lékařské fakulty je Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Fakulta má svá pracoviště ještě ve FN Na Bulovce s poliklinikou, Fakultní Thomayerově nemocnici, Ústřední vojenské nemocnici a FN Motol.
Pozice na mapě
Pracovníci
Přidej na TiskPřidej na OblíbenéPřidej na e-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter
 
0.18s