Název instituce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Adresa Branišovská 31
České Budějovice
370 05
Kontaktní web http://www.prf.jcu.cz/; http://www.jcu.cz/
Kontaktní email
Kontaktní telefon/fax Telefon: +420 389 032 001,
Komunitní servery
Popis
Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.
Katedra fyziologie rostlin garantuje magisterský studijní obor Experimentální biologie, specializace Fyziologie rostlin a v rámci doktorského programu Fyziologie a imunologie garantuje obor Fyziologie a vývojová biologie, specializace Fyziologie rostlin. Kromě toho katedra garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní obor Biofyzika.
Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřené na fyziologii a anatomii rostlin, ekofyziologii, biochemii a biofyziku fotosyntézy a na procesy na biomembránách.

Research and education activities
The Department of Plant Physiology offers a study in Experimental Plant Biology (Master of Science degree) and in PhD. specialization Plant Physiology. The research covers environmental plant physiology, biochemistry and biophysics of photosynthesis and is focused to several dominant areas:
- Photosynthesis of higher plants, algae and cyanobacteria
- Stomatal physiology, plant-atmosphere interactions
- Stable isotopes fractionation in biosphere.


Pozice na mapě
Pracovníci
Mgr. Daniel VRÁBL
email:
Ph.D. student

Hlavní směry vědeckého zájmu: - Difúzní limitace fotosyntézy, fyzikálně-chemické aspekty transportu CO2 v listovém mezofylu, průduchová a mezofylová vodivost pro CO2 - stabilní izotopy ve studiu fyziologie rostlin - vztah mezi fotosyntetickou akti...
Mgr. Martina VRÁBLOVÁ
email:
Ph.D. student

 Hlavní směry vědeckého zájmu: - vliv podmínek prostředí na morfogenezi průduchů - stabilní izotopy ve studiu fyziologie rostlin - infračervená termografie Main research interest: - effect of environmental factors on stomatal development - stab...
Přidej na TiskPřidej na OblíbenéPřidej na e-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter
 
0.23s