Název instituce

Ústav molekulární biologie rostlin, Biologické centrum Akademie věd České republiky, v.v.i.

Adresa Branišovská 31/1160
370 05 České Budějovice
Kontaktní web www.umbr.cas.cz
Kontaktní email
Kontaktní telefon/fax Telefon: (+420) 387 775 525, Fax: (+420) 387 775 525
Komunitní servery
Popis
Ústav byl založen v roce 1990 oddělením několika geneticky se orientujících týmů od Ústavu experimentální botaniky v Praze. V roce 2006 se stal součástí Biologického centra Akademie věd České republiky, v. v. i..

Výzkum Ústavu molekulární biologie rostlin

Výzkum Ústavu molekulární biologie rostlin (ÚMBR) zahrnuje oblast od molekulární biologie rostlin až k agroekologickým studiím.

Je zaměřen především na:

Genetické inženýrství rostlin
◦Funkční analýza transkripčních faktorů chmelu kodeterminujících produkci lupulinu a ozdravných látek, zejména prenylovaných flavonoidů.
◦Produkce proteinů lidského papilomaviru v transgenních rostlinách rajčete a bramboru.
◦Studium PTGS u rostlin se zaměřením na mechanismus viroidní patogeneze a VIGS regulačních genů.
◦Produkce in planta a modifikace antikancerogenních rostlinných nukleáz a studium jejich biologických efektů.


Molekulární genetiku a cytogenetiku
◦Studium struktury, molekulární organizace a evoluce genomů rostlin řešené dvěma základními tématickými okruhy:1.repetitivní sekvence, jejich struktura, evoluce a vliv na uspořádání a evoluci genomu,
2.integrace genetických a fyzikálních map genomů vybraných plodin a vývoj nových metod pro jejich účinnější mapováníMolekulární genetiku a diagnózu rostlinných virů a viroidů
◦Vývoj molekulárních detekčních metod a detekce, izolace a charakterizace rostlinných virů, viroidů, fytoplazem a fytopatogenních bakterií; studium molekulární variability těchto patogenů a exprese virových bílkovin.


Biofyziku a fyziologii fotosyntézy
◦Studium primárních procesů fotosyntézy na molekulární úrovni, vztahů mezi strukturou a funkcí proteinů při regulaci fotosyntetických dějů na úrovni pigment-proteinových komplexů thylakoidní membrány.
◦Studium CO2 koncentrujících mechanismů u C4 rostlin a cytogeneze průduchového aparátu.

ÚMBR úzce spolupracuje s tuzemskými výzkumnými ústavy (Chmelařský ústav s.r.o. Žatec, Výzkumný a šlechtitelský ústav bramborářský s.r.o., H. Brod, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice) a podílí se tak na aplikovaném výzkumu v oblasti rostlinných biotechnologií. Účastní se mezinárodních projektů a pořádá konference a praktické výukové kursy v oborech molekulární biologie rostlin.
Pozice na mapě
Pracovníci
Přidej na TiskPřidej na OblíbenéPřidej na e-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter
 
0.18s