Název instituce

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin Olomouc

Adresa Šlechtitelů 26,
Olomouc
Kontaktní web http://www.vurv.cz/index.php?p=centrum_aplikovaneho_vyzkumu&site=vyzkum
Kontaktní email
Kontaktní telefon/fax
Komunitní servery
Popis

Výzkumné aktivity oddělení jsou tematicky spojeny s péčí o genetické zdroje zelenin a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR), kterou je pracoviště pověřeno v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství. Bohatý sortiment starých krajových i komerčních odrůd, šlechtitelských materiálů a planých příbuzných druhů zelenin a LAKR je využíván k navazujícím výzkumným projektům v široké škále témat. Jde například o vývoj, testování a optimalizaci pěstebních technologií rostlin a zavádění nových druhů do kultury, pěstování rostlin alternativními způsoby a na extrémních stanovištích, testování nároků jednotlivých plodin na hnojení, testování účinnosti chemických přípravků (např. herbicidů) na vybrané kultury apod. Součástí výzkumných projektů často bývá i modelace růstu a vývoje vybraných zeleninových druhů a LAKR, stejně jako jejich morfologická a fyziologická hodnocení.

Další oblastí výzkumu je vývoj semenářských technologií pro netradiční plodiny se zvláštním důrazem na množení cizosprašných druhů a s tím související zajišťování opylovacího servisu (včely, čmeláci). V oblasti fytopatologie se oddělení zabývá testováním výskytu virových onemocnění zelenin metodou ELISA a testováním šlechtitelských materiálů zelenin z čeledi Brassicaceae na odolnost k Plasmodiophora brassiceae, původci nádorovitosti brukvovitých – testování v polních i laboratorních podmínkách na infekčním poli a v klimatické komoře. V neposlední řadě se pracoviště věnuje i hodnocení nutriční hodnoty zelenin a obsahu farmaceuticky aktivních látek v LAKR se zvláštním důrazem na stanovení obsahu silic v rostlinných drogách hydrodestilací a metodou plynové chromatografie. Výsledky vědeckovýzkumných projektů jsou pravidelně publikovány na seminářích a národních i mezinárodních konferencích a v odborném tisku, je poskytováno odborné poradenství.

Pozice na mapě
Přidej na TiskPřidej na OblíbenéPřidej na e-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter
 
0.13s